Ο Δρ. Αντώνης Πάνας είναι πολιτικός μηχανικός, γενικός διευθυντής της ΤΕΚΑΛ Α.Ε. και μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2005) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. Construction Management (Distinction) από το Loughborough University, U.K. (2006). Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2016).

Από το 2010 διετέλεσε Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και από το 2018 έως και σήμερα Γενικός Διευθυντής της ΤΕΚΑΛ για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των έργων της εταιρείας.

Παράλληλα, διδάσκει στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι συν-συγγραφέας του πανεπιστημιακού συγγράμματος «Στοιχεία Δομικών Μηχανών Και Ασφάλειας Έργων» και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ακόμη, είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), έχει συντάξει πλήθος μελετών και εισηγήσεων για τρέχοντα θέματα του κλάδου και εκπροσωπεί την Ένωση σε διεθνή fora, όπως το European Demolition Association (EDA).