Ο Αντώνης Μπακογιάννης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2003) με μεταπτυχιακά στη Διαχείριση Έργων – Project Management (MSc) από το University College London (2005), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master of Business Administration (ΜΒΑ) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2015), και πιστοποιητικά εκπαίδευσης στελεχών (Executive Education) Negotiation Mastery (HBX Certificate) από το Harvard Business School (2017) και Construction Finance Management από το Columbia Engineering (2021).

Είναι Πιστοποιημένος Διαχειριστής/Διευθυντής Έργου – Certified Project Manager IPMA Level-C (2009, 2014)  και ενεργός Αξιολογητής – Assessor  για το IPMA Global Project Excellence Award (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), όπου παρέχει διεθνώς υπηρεσίες ως Σύμβουλος στη Διαχείριση Έργων – Project Management. Το 2021 πιστοποιήθηκε και ως PMI-PMP (Project Management Institute – Project Management Professional), συμπληρώνοντας την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Είναι μέλος στο ΔΣ για το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) – PM Greece – IPMA Greece, επίσημο μέλος – Member Association (ΜΑ) του International Project Management Association (IPMA), ως Γενικός Γραμματέας.

Εργάζεται από το 2004 ως  ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), και από το 2012 κατέχει  τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Προέδρου σε επιχειρήσεις Κατασκευαστικές και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το 2018 ίδρυσε την ομώνυμη «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατασκευαστική», εταιρία 2ης γενιάς, με σκοπό την ανάπτυξη έργων κυρίως Κατασκευαστικών, στην οποία κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει δύο έργα και να έχει σε εξέλιξη άλλα δύο, στα νότια προάστια της Αθήνας.

Το 2007 ίδρυσε την εταιρία «b&i ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει στην πλήρη κατοχή της και εκμεταλλεύεται έναν Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 2MW, στο Δήμο Τριπόλεως, έργο για το οποίο ορίστηκε από τους μετόχους στη θέση του Διευθυντή Έργου – Project Manager για την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή, και έπειτα στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της εταιρίας.