Το IPMA Greece με χαρά σας παρουσιάζει το IPMA Connect, ένα μητρώο των Μελών (πιστοποιημένων και μη)  για να επιδεικνύει το εξαιρετικό ταλέντο και τις γνώσεις των Project Managers και να σας συνδέσει με πιθανούς εργοδότες!

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση των μελών μας στον ιστότοπό μας θα προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο ορατότητας και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης. Μέσω αυτού του μητρώου, στοχεύουμε να διευκολύνουμε τη δικτύωση και την προβολή των μελών μας και να δημιουργήσουμε ένα χώρο, όπου υπεύθυνοι του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μπορούν εύκολα να αναζητήσουν Project Managers (πιστοποιημένους και μη) και να εξερευνήσουν τα τυπικά τους προσόντα, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους.

  Όνομα (ελληνικά, κεφαλαία)*:

  Επώνυμο (ελληνικά, κεφαλαία)*:

  Όνομα (αγγλικά, κεφαλαία)*:

  Επώνυμο (αγγλικά, κεφαλαία)*:

  Μέλος IPMA Greece*:
  ΝαιΌχι

  Πιστοποιημένος/η κατά IPMA*:
  ΝαιΌχι

  Level:
  ABCD

  Ημερομηνία Απόκτησης:

  Ημερομηνία Λήξης:

  Η πιστοποίησή μου δε λήγει
  Αριθμός Πιστοποιητικού:

  Mini CV : Μια συνοπτική έκδοση της επαγγελματικής σας πορείας, αναδεικνύοντας τα κύρια επιτεύγματά σας, τις πιστοποιήσεις σας και τους τομείς ειδίκευσής σας. 1000 χαρακτήρες
  Υπολοιπόμενοι χαρακτήρες: 1500

  Προφίλ Linkedin:

  Email*:

  Φωτογραφία: