Εταιρεία: projectyou ltd

Τίτλος θέσης: Στέλεχος Πωλήσεων
Περιγραφή:

Η ομάδα της projectyou μεγαλώνει και ανακοινώνει θέση για Στέλεχος Πωλήσεων. Ο υπεύθυνος πωλήσεων θα είναι αρμόδιος για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, την επικοινωνία με πελάτες για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, την προετοιμασία και παράδοση παρουσιάσεων σε πελάτες, καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση επαγγελματικών επιχειρηματικών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών. Ενώ ο ρόλος θα βρίσκεται στο Μαρούσι, κάποια εργασία από το σπίτι είναι αποδεκτή (hybrid).

Εταιρεία: aic

Τίτλος θέσης: Project Manager
Περιγραφή:

Η εταιρεία μας αναζητά έναν έμπειρο Project Manager που θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό διάφορων έργων στον τομέα καλωδιώσεων, τεχνολογίας, δικτύων και ICT λύσεων. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των έργων εντός των προθεσμιών, του προϋπολογισμού και των προδιαγραφών, καθώς και για τη διαχείριση των πόρων, την επικοινωνία με τους πελάτες και την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου.

 

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και εκτέλεση έργων τεχνολογίας, δικτύων και ICT λύσεων.
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη των μελών της ομάδας έργου.
 • Διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.
 • Συνεργασία με τους πελάτες για την καθορισμό των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του έργου.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ενημερωμένου σχεδίου εργασίας και παρακολούθηση της προόδου του έργου.
 • Ανίχνευση προβλημάτων και υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου και αξιολόγησης έργων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο σε σχετικό πεδίο, όπως Ηλεκτρολογία, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες ή Τεχνολογία Πληροφοριών.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση έργων τεχνολογίας και δικτύων, προτιμάται σε περιβάλλον τεχνολογίας και ICT λύσεων.
 • Δυνατότητα ηγεσίας και καλή ικανότητα επικοινωνίας.
 • Εξαιρετικές ικανότητες προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και ανάλυσης δεδομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@aic.gr.

Εταιρεία: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.

Τίτλος θέσης: PRODUCT MANAGER – SALES ENGINEER
Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι – Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο συνεργάτη (PreSales Engineer) για τη Δ/νση Διαγωνισμών της επιχείρησης.
Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Προετοιμασία και υλοποίηση έργων (Project).
 • Αποδελτίωση και ανάλυση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών διαγωνισμών Δημοσίου.
 • Εύρεση και σύνταξη τεχνικών λύσεων.
 • Ανάπτυξη δικτύου προμηθευτών & συνεργατών (εσωτερικού – εξωτερικού).
 • Οργάνωση, προετοιμασία & παρακολούθηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου.
 • Εύρεση καινοτόμων νεών ειδών στο εξωτερικό.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωση των έργων.

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου:

 • Επιθυμητό Πτυχίο Πολυτεχνικής ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Άριστη Γνώση MS OFFICE
 • Ευελιξία και υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
 • Αυστηρός προσανατολισμός στο στόχο και στην επίτευξη του αποτελέσματος
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή εκπαίδευση ή/και πιστοποίηση στο Project Management

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: SE.24)

Εταιρεία: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.

Τίτλος θέσης: PROJECT MANAGER
Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι – Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο συνεργάτη ως Project Manager. Ο νέος μας Project Manager θα συμβάλει στη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων της εταιρείας μας συμμετέχοντας σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης τους.
Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Συμβολή στην προετοιμασία και σχεδιασμό των έργων.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των προσφορών – διαχείριση κόστους.
 • Briefing και εκπαίδευση ομάδας ανάλογα το εκάστοτε έργο με σκοπό την άμεση & ομαλή υλοποίησή του.
 • Καθημερινή επικοινωνία με τις υφιστάμενες ομάδες για τον έλεγχο της εξέλιξης του έργου – αναγνώριση & αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποίησης τους.
 • Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας.

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου:

 • Επιθυμητό Πτυχίο Πολυτεχνικής ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής (Διοίκηση επιχειρήσεων – Οικονομικά).
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Άριστη Γνώση MS OFFICE
 • Aποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα Multitasking
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
 • Γνώση Διαγωνισμών του Δημοσίου
 • Επιθυμητή εκπαίδευση ή/και πιστοποίηση στο Project Management

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: PM.24)