Ως μέλος του IPMA Greece έχετε τη δυνατότητα:

  • Να γίνετε μέλος μιας κοινότητας με δεσμούς τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό (Networking)
  • Να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία στο Project Management μέσω της συμμετοχής σας στις Ομάδες Εργασίας
  • Να προβάλλετε την εταιρεία σας ή τα προϊόντα της μέσω των καναλιών του IPMA Greece (έως 2 φορές ετησίως)
  • Να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του IPMA Connect
  • Να ωφεληθείτε από τις δράσεις του IPMA Greece επενδύοντας στη συνεχή επιμόρφωσή σας (συνέδρια, σεμινάρια, workshops)