Περιγραφή κατηγοριών μελών

  • Τακτικό Μέλος 100€
  • Πάρεδρο Μέλος 50€
  • Συνδεδεμένο Μέλος 50€
  • Young Crew Μέλος 15€*

* Τα μέλη Young Crew λαμβάνουν έκπτωση 25,00€ στην πιστοποίηση Level D.

Για την ανανέωση της εγγραφής στο Ε∆∆Ε απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής και η καταβολή να γίνει στο λογαριασμό του Ε∆∆Ε (ALPHABANK, Αριθμός Λογαριασμού 104-00200-2015660, IBAN: GR06 0140 1040 1040 0200 2015660). Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να βάζετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας.Έπειτα στέλνετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο info@ipma-greece.gr.