Το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) είναι ένα αναγνωρισμένο  επιστημονικό Σωματείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή της διοίκησης-διαχείρισης έργων.  Ιδρύθηκε άτυπα το 2001 ως yahoo.group και επίσημα το 2005 με την 6461 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το καταστατικό του Ε.Δ.Δ.Ε. είναι δημοσιευμένο εδώ. Αποτελεί το παλαιότερο σχετικό Σωματείο στη χώρα μας.

Το 2006 έγινε δεκτό στο IPMA (International Project Management Association). του οποίου είναι συνεχώς μέλος μέχρι σήμερα.

Το Ε.Δ.Δ.Ε έχει διοργανώσει ή συνδιοργάνωσει διεθνή συνέδρια στη Θεσσαλονίκη (2004), στην Αθήνα (2005), στη Χίο (2008), στην Κρήτη (2010) και έχει φιλοξενήσει το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο του IPMA στην Ελλάδα (2012). Έχει διοργανώσει ακόμη μια σειρά ημερίδων, διαλέξεων, εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων ενώ έχει συμμετάσχει και στα ερευνητικά προγράμματα nCPM και profPM που συγχρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤ με εταίρους του Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Π.Θ., το ΤΕΕ, την Εγνατία Οδό Α.Ε., την Έδραση Α.Τ.Ε και άλλους φορείς.

Το Ε.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το  IPMA Hrvatska προσφέρουν αποκλειστικά στην Ελλάδα τη διεθνή πιστοποίηση IPMA 4 επιπέδων. Η πιστοποίηση IPMA είναι η μοναδική που βασίζεται στην πιστοποίηση προσωπικών δεξιοτήτων και άρα είναι συμβατή με το ISO 21500: 2012 και άλλα συστήματα πιστοποίησης project managers που αφορούν διαδικασίες.

Η αίτηση για εγγραφή Μέλους στο ΕΔΔΕ είναι προσβάσιμη από εδώ