Κατερίνα Θεοφανίδου

Πρόεδρος ΕΔΔΕ

Γενική Διευθύντρια “Projectyou Συμβουλευτική Οργανωτική MON. Ε.Π.Ε”

Linkedin

Δρ. Αντώνης Πάνας

Αντιπρόεδρος ΕΔΔΕ

Γενικός Διευθυντής “ΤΕΚΑΛ Α.Ε.”

Linkedin

Αντώνης Μπακογιάννης

Γενικός Γραμματέας ΕΔΔΕ

Γενικός Διευθυντής “ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατασκευαστική Ε.Ε.”

Linkedin

Ευανθία Ζαγάρα

Ταμίας ΕΔΔΕ

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος “ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε”

Linkedin