Η Αντωνία Φατσέα κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση έργων, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τον συντονισμό έργων της ΕΕ. Έχοντας ολοκληρώσει το πτυχίο της στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει αποκτήσει ειδίκευση στον τομέα της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Στον ρόλο της ως EU Project Manager για το Ίδρυμα Κυθήρων για τον Πολιτισμό & την Ανάπτυξη, αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των επικοινωνιών, των εκδηλώσεων, των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογιστικών, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση επιτυχημένων έργων της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, η Αντωνία είναι η Πρόεδρος του Young Crew Greece, όπου είναι μέλη Project Managers ηλικίας 18-35 ετών, ενώ στον ρόλο της ως Business Development & Operations Manager στην εταιρεία VALUE, διαχειρίζεται όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, τις ομάδες και τα έργα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Επιπλέον, βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του Μεταπτυχιακού (MSc) στην Διαχείριση Κινδύνων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (UOA), ενισχύοντας τις γνώσεις της στον τομέα αυτόν και διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξή της.

Μέλος: Ναι

Πιστοποιημένος: Ναι

Level Πιστοποίησης: Όχι

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης:

Αριθμός Πιστοποιητικού: 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antonia-fatsea-1199281a0/

Email: fatsea.antonia@gmail.com