Ο Κωνσταντίνος Διρβάνης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και εργάζεται ως εκπαιδευτής και προπαιδευτής στη διοίκηση-διαχείριση έργου. Έχει προετοιμάσει πάνω από 2.600 εκπαιδευόμενους για πιστοποίηση στη διοίκηση-διαχείριση έργου, συμπεριλαμβανομένων 1.100 υποψηφίων για τα επίπεδα πιστοπoίησης του IPMA. Είναι Πιστοποιημένος Senior Project Manager – IPMA B, (από τον γερμανικό φορέα), Scrum Master, Agile OKR Master και SAfe 6 Programe Consultant.

Μέλος: Ναι

Πιστοποιημένος: Ναι

Level Πιστοποίησης: Level B

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης: 2020-05-18

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης: 2025-05-18

Αριθμός Πιστοποιητικού: 101158

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/konstantin-dirbanis-70144622/

Email: dirbanis@gmx.de