Ο Κωνσταντίνος Τσεβάς είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών της Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2009, με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά πυριτίου. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας ¨Δημόκριτος¨ από το 2013, με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά οξειδίου του χαλκού. Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το τμήμα Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Sheffield, Ηνωμένου Βασιλείου από το 2019, με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά περοβσκιτών.
Ο Κωνσταντίνος έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει χαμηλού κόστους συστήματα συσκευασίας για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χημικών και των τροφίμων, αντίστοιχα. Επίσης, έχει εργασθεί ως production manager σε εταιρεία τροφίμων από το 2009. Επιπροσθέτως, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2023.

Μέλος: Ναι

Πιστοποιημένος: Όχι

Level Πιστοποίησης: Όχι

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης:

Αριθμός Πιστοποιητικού: 

Linkedin:

Email: kostastsetes@gmail.com