Πτυχιούχος Βιολόγος, με Μεπατυχικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βιολογική Τεχνολογία και Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία. Εξειδικευμένη σε ανάπτυξη τεχνολογιών αειφόρου ανάπτυξης, παραγωγής μικροβιακών προϊόντων με εφαρμογή στην διατροφή και την φαρμακευτική, όπως επίσης και βιοκαυσίμων. Διαθέτω μεγάλη εμπειρία σε Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά.

Μέλος: Όχι

Πιστοποιημένος: Όχι

Level Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης:

Αριθμός Πιστοποιητικού: 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marianna-dourou/

Email: mariannadourou@gmail.com