Ο Σπύρος Καλτικόπουλος εργάζεται στο ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό υποστήριξης ημερήσιας φροντίδας και παροχής στέγασης για άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειες τους. Ως Projects Manager είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, εθνικούς πόρους και άλλους χρηματοδότες καθώς και στην υποστήριξης του Διοικητικού Συμβούλιου στην περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη του οργανουσμού.
Στο παρελθόν, είχε την τύχη να εργάζεται σε πολυεθνικά και πολύ-επαγγελματικά έργα, όπου χρειάζονταν δημιουργικότητα, θετικότητα και σεβασμός στην επικοινωνία με την ποικιλομορφία ατόμων, εταιρειών, διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών και ιδρυμάτων.
Επιπλέον, είχε εμπειρία στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία και η Αίγυπτος.

Μέλος: Όχι

Πιστοποιημένος: Όχι

Level Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/spyros-kaltikopoulos-54291020/

Email: spyros.kalt@gmail.com