Μια αρχειονόμος, βιβλιοθηκονόμος και μουσειολόγος με μεγάλο κίνητρο και πάθος για την ιστορία, τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και εξειδίκευση στη διαχείρισή της. Με πραγματική αγάπη για τις τέχνες, ο χρόνος μου χωρίζεται μεταξύ της Διαχείρισης Πολιτιστικών αγαθών αλλά και της ανάδειξής τους. Η διδασκαλία της φωνητικής και ορθοφωνίας που έχω ασκήσει επαγγελματικά την τελευταία δεκαετία μου έχει δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιώ μουσική, ήχους και αφηγήσεις σε κάθε μου έργο. Το μεταπτυχιακό μου στο Digital Culture μου έδωσε την εξειδίκευση στις Νέες Τεχνολογίες, ώστε να μπορώ να έχω μια συνολική εικόνα της διαχείρισης του Πολιτισμού. Οι εκπαιδεύσεις στο project management σίγουρα βοήθησαν στην μέχρι τώρα πορεία μου.

Μέλος: Όχι

Πιστοποιημένος: Όχι

Level Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Απόκτησης Πιστοποίησης:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποίησης:

Αριθμός Πιστοποιητικού: 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vasiliki-zisi/

Email: vz.vasilikizisi@gmail.com