Ο Κωνσταντίνος Διρβάνης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και εργάζεται ως εκπαιδευτής και προπαιδευτής στη διοίκηση-διαχείριση έργου. Έχει προετοιμάσει πάνω από 2.600 εκπαιδευόμενους για πιστοποίηση στη διοίκηση-διαχείριση έργου, συμπεριλαμβανομένων 1.100 υποψηφίων για τα επίπεδα πιστοπoίησης του IPMA. Είναι Πιστοποιημένος Senior Project Manager – IPMA B, (από τον γερμανικό φορέα), Scrum Master, Agile OKR Master και SAfe 6…