Το Σάββατο 6 Ιουλίου και ώρα 17:30 – 20:30 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται να γίνουν εκπαιδευτές του πρωτοποριακού προγράμματος «IPMA Teens». Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατευθυντήριες γραμμές ως προς το τρόπο εργασίας με παιδιά και το πλαίσιο υλοποίησης των workshops.

Για να γίνετε εκπαιδευτής στο πρόγραμμα «IPMA Teens», θα πρέπει να πληροίτε κάποιες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εκπαίδευση «Train the Trainer» (Υποχρεωτικό)
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο (Υποχρεωτικό)
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Έργα
 • Εμπειρία Διδασκαλίας σε νέους – παιδιά ή κατοχή Πτυχίου Παιδαγωγικών
 • Πτυχίο σχετικής σχολής με το Project Management
 • Πιστοποίηση στο Project Management
 • Εκπαίδευση άνω των 20 ωρών στο Project Management
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία εκπαίδευσης ενηλικών

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνει αξιολόγηση και επιλογή από Επιτροπή του IPMA Greece.

Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα εκπαιδευτών, δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη φόρμα που ακολουθεί:  Το 1ο «Train the Trainer» ανακοινώθηκε! Μάθετε περισσότερα εδώ!
  Σύντομα θα αναρτηθούν τα βιογραφικά των εκπαιδευτών μας για τη δράση IPMA Teens!

  Μείνετε συντονισμένοι!