Σύντομα θα αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες για τους χορηγούς μας και τα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα σχετικά με τη δράση IPMA Teens!
Όσες Εταιρείες επιθυμούν να είναι μέσα στους πρώτους χορηγούς – υποστηρικτές θα χαρούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας (τηλ 6977999254) για να συνδιαμορφώσουμε ένα ανταποδοτικό πακέτο ανάλογο του ενδιαφέροντος τους για δράσεις ESG.